ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

184

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.ธัญเทพ สิทธิเสือ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยประชุมร่วมกับบุคลากรปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำคณะ สำนักต่าง ๆ ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) 43303 ชั้น 3 อาคารคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คลิกชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่