เข้าร่วมประชุมและตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

100

วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 15.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมประชุมและให้การต้อนรับ พล.ต.ฉกาจ ประสงค์ ราชองครักษ์ในพระองค์ฯ พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาประชุมและตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเสด็จตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการในพระราชดำริฯ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ บ้านโพธิ์ทอง ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 29 มกราคม 2562 โดยมี นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมและตรวจเยี่ยมพื้นที่ฯ