การประชุมเครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุดคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

148

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุดคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมี คุณกิตติกร อัศวพรมงคล ผู้จัดการฝ่ายบริการ บริษัทคอมพิวเตอร์ซัทติ้ง ได้บรรยายใน เรื่อง การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty เบื้องต้นให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้ฟังร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

คลิกชมภาพเพิ่มเติม