การประชุมคณะกรรมการจัดทำจดหมายข่าว สำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 10/2562

132

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสมโภชน์ ละม้ายวรรณ ตำแหน่งบรรณารักษ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำจดหมายข่าว สำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 10/2562 เพื่อพิจารณา (ร่าง) จดหมายข่าว ฉบับที่ 45 ประจำเดือนกันยายน 2562 เพื่อดำเนินการต่อไป โดยมีคณะกรรมการจัดทำจดหมายเข้าร่วมพิจารณา (ร่าง) จดหมายข่าว