ศูนย์ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน สำนักวิทยบริการฯ

308

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ศูนย์ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กล่าวต้อนรับและตอบคำถามจากบุคลากรศูนย์ตรวจสอบภายใน โดยมีบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมในการติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ของสำนักวิทยบริการฯ ด้วย

คลิกชมรูปภาพเพิ่มเติม