Good News Corps Alumni ได้จัดกิจกรรม Good News Corps Volunteer Workshop ในระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2566 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (2 วัน 1 คืน) ณ มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ศูนย์รังสิต…..