โครงการวันสำคัญและการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย : วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2561

126

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการวันสำคัญและการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย : วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2561 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประที แขรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายภาษา คณะผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมทำบุญอย่างพร้อมเพรียงกัน

คลิกชมภาพเพิ่มเติม