สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

183

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาถ แก้ววินัด รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ภาษา นำบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยได้ถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง – พานพุ่มเงิน) เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการนี้อธิการบดีได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ลงนามในสมุดถวายพระพรชัยมงคล