โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

379

ตามที่นักศึกษาได้บันทึกข้อมูลการติดต่อและระบบเครือข่ายในระบบจองรายวิชาออนไลน์(reg1.srru.ac.th) แล้วนั้น ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

1) สำหรับนศ ขอ Pin Code สามารถเข้าไปตรวจสอบและรับ PIN CODE ของเครือข่ายตนเองที่ระบบจองรายวิชา (reg1.srru.ac.th) ได้ ตั้งแต่วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2563 และต้องกดรหัส PIN CODE เพื่อใช้งาน Internet Packet ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถใช้งานได้

2) สำหรับนศ ขอ Sim ใหม่ นักศึกษาภาคปกติที่ใช้เครือข่าย AIS และ TRUE สามารถติดต่อขอรับซิมได้ที่อาคารโดมกองพัฒนา นักศึกษา ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ส่วนนักศึกษาภาค กศ.บป. สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการเครือข่ายทุกแห่ง ทั่วประเทศ

นักศึกษาที่ใช้เครือข่าย DTAC ให้ติดต่อที่ศูนย์บริการ DTAC หรือโทรติดต่อ Call Center 1678

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ Facebook Page: ITC.SRRU