สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประเพณีแซนโฏนตา ประจำปี 2563

65

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรมประเพณีแซนโฎนตา สำนักวิทยบริการฯ ประจำปี 2563 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ  เข้าร่วมในกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อทำบุญบูชา รำลึก และอุทิศอาหารคาวหวาน ข้าวของเครื่องใช้แก่บรรพบุรุษ ปู่ย่า ตายาย หรือบุพการีผู้ล่วงลับไปแล้ว

คลิกชมภาพเพิ่มเติม