การประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7/2566

15283

วันที่ 14 กันยายน 2566 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7/2566 โดย อาจารย์สุวัฒน์ กล้วยทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม ในการนี้ มีบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาตามวาระ

14