โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์”

272

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์”  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสุริยัน ธรรมวิเศษ บุคลากรจาก บริษัท English Discovery มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

คลิกชมภาพเพิ่มเติม