สำนักวิทยบริการฯ จัดงานเกษียณอายุราชการ “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ของนางรัศมี มิถุนดี

589

วันที่ 30 กันยายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดงานเกษียณอายุราชการ “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ของนางรัศมี มิถุนดี พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรักษาความสะอาด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการเปิดงาน ในการนี้ได้มีรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายต่าง ๆ บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ และญาติของผู้เกษียณอายุราชการเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

คลิกชมภาพเพิ่มเติม