งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการถ่ายทอดสดพิธีสมโภชผ้าพระกฐินประทาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

460

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการถ่ายทอดสดพิธีสมโภชผ้าพระกฐินประทาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์