มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมต้อนรับ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในกองทุนการศึกษา ณ พื้นที่จังหวัดสุรินทร์

4677

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมต้อนรับ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาตรวจเยี่ยมโรงเรียนในกองทุนการศึกษา ณ พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโอทะลัน โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม โรงเรียนบ้านโจรก โรงเรียนบ้านอำปึล และโรงเรียนบ้านหนองคันนา

คลิกชมภาพเพิ่มเติม