สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา

89

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ นำผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยในพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีกิจกรรมดังนี้ พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ณ อาคารมหิธราบรรณาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กิจกรรมปล่อยขบวนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ณ สวนป่าลำห้วยระวี บ้านทุ่งโพธิ์ ต.หนองเมธี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ และกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และแนวทางการพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ บริษัท อัปสรา คอสเมติค จำกัด ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

คลิกชมภาพเพิ่มเติม