ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

402

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คลิกชมภาพเพิ่มเติม