สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567

733

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 โดย อาจารย์สุวัฒน์ กล้วยทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมให้ความเกี่ยวกับงานบริการของสำนักวิทยบริการฯ ทั้ง 5 หน่วยงานภายใน ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3 อาคาร 44, ห้องประชุมช้างเผือก และห้องประชุมไอยเรศ ชั้น 3 อาคาร 41

คลิกชมภาพเพิ่มเติม