การประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2567

4003

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. งานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้อง Group Study Room ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการ                                โดย อาจารย์สุภาสินี วิเชียร รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายงานวิทยบริการ เป็นประธานการประชุม ในการนี้ บุคลากรงานวิทยบริการเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาในวาระการประชุม และเตรียมพร้อมในการให้บริการผู้ใช้บริการ ในช่วงการเปิดการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2567